Nasze realizacje

Kościół w Szyku

Zakres prac: Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu, deskowania i pokrycia połaci głównej i wieży z gontu modrzewiowego, impregnacja grzybobójcza i ognioochronna konstrukcji, wymiana instalacji odgromowej, montaż płytek gresowych dla nietoperzy podkowców na kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Barbary Męczennicy w Szyku- obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A-277.

Kościół w Łukowicy

Okres realizacji: 2016 r.

Zakres prac: Restauracja elewacji kościoła i wieży wraz z wymianą okien i daszków nad wejściami w zabytkowym kościele św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-51/M.

Kościół w Męcinie

Okres realizacji: 2012 r.

Zakres prac: Wymiana deskowania elewacji kościoła i wieży z desek modrzewiowych z zachowaniem oryginalnych gwoździ kutych, impregnacja grzybobójcza i ognioochronna, wymiana belek podwalinowych i ścian zrębowych kaplicy w kościele św. Antoniego w Męcinie- obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 101/7/60.

Kościół w Firjelu

Zakres prac: Odnowienie elewacji ogrodzenia i zewnętrznej dzwonnicy, spoinowanie muru ogrodzenia, czyszczenie wątków ceglanych, wymiana pokrycia dachowego z blachy tytanowo- cynkowej na kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju- obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A/920

Klasztor w Pilicy

Okres realizacji: 2015 r.

Zakres prac: Wymiana pokrycia dachowego z blachy miedzianej oraz uszkodzonych elementów konstrukcji, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie impregnacji grzybobójczej i ognioochronnej konstrukcji na klasztorze oo. franciszkanów w Pilicy- obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/1/99

Wydział architektury Politechniki Krakowskiej

Okres realizacji: 2011 r.

Zakres prac: Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu, pokrycia z dachówki ceramicznej marsylki, obróbek blacharskich i orynnowania, impregnacja ognioochronna i grzybobójcza konstrukcji, przemurowanie kominów i ocieplenie stropu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Pałac Kępińskich w Żywcu - Moszczanicy

Okres realizacji: 2008 r.

Zakres prac: Wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej marsylki wraz z wymianą obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów w pałacu Kępińskich w Żywcu- Moszczanicy- zabytek nr A-598/89.

Wieża na kościele w Tarnowie

Zakres prac: Wymiana deskowania i pokrycia dachowego wieży w kościele Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Tarnowie- obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A- 186.

Klasztor w Jarosławiu

Okres realizacji: 2011 r.

Zakres prac: Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych w technologii firmy Remmers, skucie tynków w piwnicach i wykonanie nowych tynków renowacyjnych w Klasztorze oo. Dominikanów w Jarosławiu- obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem A- 19.

Ruiny zamku w Bydlinie

Zakres prac: Czyszczenie murów metodą ciśnieniową, spoinowanie i zabezpieczenie przed dalszą degradacją ruin Zamku Rycerskiego w Bydlinie.

Budynek wielorodzinny w Chorzowie

Zakres prac: Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu, pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki, przemurowanie kominów i wymiana obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Huty Batory w Chorzowie.

Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu

Zakres prac: Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki, konstrukcyjnych belek stropowych, pokrycia kopuł z blachy miedzianej, przemurowanie kominów, wykonanie obróbek blacharskich z blachy miedzianej, prace wyburzeniowe, żelbetowe i wykończeniowe w muzeum historycznym miasta Tarnobrzegu- zamku Tarnowskich w Dzikowie- obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A-908I209/A

Hala produkcyjna w Rudawie

Zakres prac: Generalny remont hali produkcyjnej w Rudawie dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki.

Hala produkcyjna w Słopnicach

Okres realizacji: 2008 r.

Zakres prac: Montaż konstrukcji dachu z wiązarów kratowych na hali produkcyjnej w Słopnicach.

Kościół w Dębnie

Zakres prac: Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu połaci głównej i sygnaturki na kościele św. Małgorzaty w Dębnie z 1504 roku- obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A-215.

Kościół w Starym Wiśniczu

Okres realizacji: 2009 r.

Zakres prac: Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki i blachy miedzianej na kościele pw. św. Wojciecha w Starym Wiśniczu wzniesionym w 1520 roku, wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-13

Kościół w Pisarzowej

Okres realizacji: 2016 r.

Zakres prac: Wymiana pokrycia dachu kościoła z blachy miedzianej na rąbek stojący, wymiana konstrukcji wieży i sygnaturki wraz z pokryciem z blachy miedzianej i wykonaniem nowych obróbek blacharskich na kościele św. Jana Ewangelisty w Pisarzowej wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-136/M.

Pałac w Narolu

Okres realizacji: 2016 r.

Zakres prac: Adaptacja zespołu pałacowo- parkowego na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy. Wykonanie konstrukcji, ułożenie membrany i pokrycie dachów pałacu, oficyn i arkadii dachówką ceramiczną karpiówką. Wymiana stolarki, adaptacja poddasza, wykonanie tynków, gzymsów, bonii, malowanie. Wyposażenie i uruchomienie kotłowni, wykonanie przyłączy i instalacji gazu, prądu i wody. Prace w parku, renowacja alejek i przecinka zabytkowych drzew. Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A-256.

Kościół w Limanowej

Okres realizacji: 2017 r.

Zakres prac: Wykonanie nowej konstrukcji kopuł cebulastych, krążyn i pokrycia dachowego z blachy miedzianej tłoczonej w łuskę wraz z zastosowaniem tłoczonych gąsiorów w Bazylice kolegiackiej Matki Bolesnej w Limanowej- obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A-228.

Kościół w Słopnicach Dolnych

Okres realizacji: 2017 r.

Zakres prac: Wykonanie pokrycia dachu z blachy miedzianej układanej na podwójny rąbek stojący na połaci głównej i wieżach wraz z wykonaniem rynien i rur spustowych na kościele parafialnym pw. św. Jana Pawła II w Słopnicach Dolnych..

Klasztor w Sandomierzu

Okres realizacji: 2016 r.

Zakres prac: Usunięcie starych tynków na ścianach i cokołach, wykonanie poziomej przepony przy pomocy iniekcji ciśnieniowej, wykonanie podbudowy i tynków renowacyjnych wraz z malowaniem elewacji na klasztorze sióstr dominikanek w Tarnobrzegu- Wielowsi- obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A-532.

Pałac Zamoyskich w Wysocku

Okres realizacji: 2008 r.

Zakres prac: Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki układanej w koronkę wraz z wymianą obróbek blacharskich na pałacu Zamoyskich w Wysocku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-692.

Kościół w Wójtowej

Okres realizacji: 2016 r.

Zakres prac: Wymiana pokrycia dachu z blachy miedzianej oraz uszkodzonych elementów konstrukcji dachu i wieży na kościele św. Bartłomieja Apostoła w Wójtowej- obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A-149.

Hotel Turówka w Wieliczce

Zakres prac: Wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej marsylki wraz z obróbkami blacharskimi na hotelu Turówka w Wieliczce- obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem A- 531.

Dworzec w Kędzierzynie- Koźlu

Zakres prac: Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki wraz z wymianą rynien i obróbek blacharskich z blachy tytanowo- cynkowej na dworcu kolejowym w Kędzierzynie- Koźlu.

Dworzec kolejowy w Opolu

Okres realizacji: 2004 r.

Zakres prac: Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki, wykonanie iglicy i mansardy z blachy miedzianej na głównym dworcu kolejowym w Opolu.

Kopiec Kościuszki

Okres realizacji: 2011- 2012 r.

Zakres prac: Roboty wyburzeniowe, rekonstrukcje wewnętrznych murów kamiennych, wykonanie ścian z kamienia wapiennego łamanego, wykonanie sklepień i nadproży kamiennych, czyszczenie, spoinowanie i hydrofobizacja murów w Centrum Konferencyjno- Wystawienniczym im. Tadeusza Kościuszki w Kopcu Kościuszki- obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A-308.

Dzwonnica w Męcinie

Zakres prac: Wykonanie fundamentów i konstrukcji żelbetowej dzwonnicy przy kościele parafialnym w Męcinie.

Kapliczka w Limanowej

Okres realizacji: sierpień 2016 r.

Zakres prac: Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu z gontu wraz z wymianą konstrukcji i pokrycia wieżyczki z blachy tytanowo- cynkowej na kapliczce w Limanowej przy ul. Kościuszki.

Muzeum w Kozłówce

Okres realizacji: 2012 r.

Zakres prac: Wymiana pokrycia z dachówki ceramicznej, impregnacja ognioochronna i grzybobójcza więźby dachowej, wymiana rynien i rur spustowych, restauracja zdobionego ogrodzenia w muzeum Zamoyskich w Kozłówce- obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A-457.

Kościół w Słopnicach Górnych

Okres realizacji:

Zakres prac: Wymiana pokrycia dachowego z blachy miedzianej układanej na rąbek podwójny stojący na wieży i głównej połaci dachu kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Słopnicach Górnych.

Kościół w Łapczycy

Zakres prac: Wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej, pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki na połaci głównej wraz z wymianą pokrycia z blachy miedzianej na sygnaturce barokowej, renowacja krzyża na kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łapczycy- obiekt wzniesiony w 1340 r., wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-4.

28lat

doświadczenia
>100

zrealizowanych inwestycji